Predrag Ćirović

Predrag Ćirović

Managing Director at GfK Srbija

Predrag Ćirović je generalni direktor kompanije GfK u Srbiji. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smjeru Marketing. Svoju karijeru započeo je 2008. godine u regionalnoj centrali tvrtke Kraft Foods (Mondelez) u Beču, u sektoru Consumer Insight. Svoju ekspertizu na polju istraživanja nastavlja u Srbiji, u kompaniji GfK, kao konzultant za istraživanja u sektoru financija i B2B. Koristeći stečeno znanje u agenciji, nastavlja svoju karijeru u bankarskom sektoru kao Retail marketing manager u Eurobank Srbija. Nakon tri godine, vraća se u GfK i postaje direktor sektora Panel domaćinstava, gdje i danas radi. Od 2019. godine, nakon reorganizacije u agenciji, preuzima poziciju generalnog direktora GfK u Srbiji.

Kompanija

Program