MARTIN KOPREK

MARTIN KOPREK

Media Director at Ascanius Media

Martin Koprek, alumni smjera Marketing na EFZG-u, od početka karijere 2012 godine radi u istom uredu, za istu medijsku agenciju, ali za puno različitih oglašivača iz različitih sektora. Trenutna baza klijenata fokus mu stavlja na telekomunikacije, bankarstvo i pića, dok je temeljno znanje i iskustvo izgradio je generirajući medijske planove i strategije za Mondelez. 

Ako biligualne osobe mogu sanjati na oba jezika koji su im materinji, Martin onda sigurno sanja u Excel formulama. Kroz kreativnu analizu podataka dolazi do korisnih uvida u tržište i potrošače koji pomažu Ascanius Media klijentima realizirati efikasne medijske strategije.

Najava predavanja:

Pregled regionalnog medijskog tržišta - FMCG perspektiva

Prezentacije pregleda medijskih tržišta često budu dugotrajne, zamorne i, što je najgore, nekorisne. Ovaj pregled će jednako kao i svaki drugi biti natrpan podacima, grafovima, brojkama i postocima, ali će Martin Koprek probati sve to provući kroz filter te stvoriti zanimljivu kratku priču medijskog pejzaža ispričanu sa stajališta FMCG-a.

Kompanija

Program