Dragan Munjiza

Dragan Munjiza

CEO Lonia, su-osnivač Adriatic Temporary Management udruge

Dragan Munjiza, rođen je 3. ožujka 1966. godine u Zagrebu. Po završetku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu gdje je diplomu stekao na smjeru tržišnih komunikacija usavršavao se kroz cijeli niz stručnih programa od kojih se posebno ističu INSEAD, France, “Store Wars” program, IEDC, Slovenija i General Management Program.
Godine 2007. bio je polaznik prve generacije edukacije certificiranih članova NO, u organizaciji CROMA-e. Od 1991.– 2002. godine zaposlen je u Atlantic Grupi gdje vrši funkcije potpredsjednika prodaje i distribucije, člana Upravnog odbora i člana Nadzornog odbora Montana d.d.. Za vrijeme svog desetogodišnjeg rada u Atlantic Grupi usavršava se u sklopu velikog broja internih treninga u prodaji, distribuciji i motivaciji djelatnika u Wrigley-u, Mars-u, Ferrer-u, Gillettu, Johnson &Johnson-u.
Od 2002. godine postaje predsjednik uprave Konzuma, a navedenu funkciju vrši do 1. studenog 2006. godine. U sklopu svog radnog iskustva u Konzumu, završio je cijeli niz internih treninga s konzultantima: Roland Berger, McKinsey, Droege & Co. na optimalizaciji ključnih maloprodajnih indikatora i strategija. Dragan Munjiza ujedno je bio i dopredsjednik Udruge trgovine pri Hrvatskoj Udruzi Poslodavaca te predsjednik ECR organizacije u Hrvatskoj. Dragan Munjiza, povremeno je i gost predavač na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu na katedri za marketing i radno pravo. Za svoj doprinos u razvoju Konzumovog tima, Dragan Munjiza je 2006. nagrađen titulom Managera godine u kategoriji velikih poduzeća CROMA organizacije. Od 2007. godine razvija brand Jakov Viktor, specijaliziran za poslove INTERIM managementa kao i consulting Uprava i Nadzornih Odbora srednje velikih hrvatskih poduzeća.

Kompanija

Dragan Munjiza

Program

  • 11:20 – 11:40
  • Digitalizacija hrvatske maloprodaje hrane na primjeru Lonie