GOVORNICI

Najbolji među najboljima

Neb Chupin
Dalibor Šumiga
Miranda Mladin
Dragan Munjiza
Nikola Žinić
Miša Živić
Bojan Amon
Marin Mrša